Το όνομά μας, σφραγίδα ποιότητας στις Εφαρμογές Ξηράς Δόμησης

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 31, 14342 - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Τηλ. + fax 210 2796610, mob.: 6979776358

«Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ποικιλία γνώσεων, αλλά επιμένουν σε αυτό που γνωρίζουν να κάνουν, επιτυγχάνουν καλύτερα από τις άλλες. Οι πιο ευημερούσες είναι αυτές που συγκεντρώνουν το σύνολο των γνώσεών τους γύρω από μια δραστηριότητα.»

Με γνώμονα το παραπάνω, η επιχείρηση "ΛΑΤΙΝΟΣ" ενημερώνεται διαρκώς για τα νέα σύγχρονα δομικά υλικά αλλά και για τις νέες εφαρμογές του γύψου. Άλλωστε, ο γύψος είναι ένα ορυκτό απόλυτα φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και οι δυνατότητες του είναι απεριόριστες.

Γι' αυτό κι εμείς φροντίζουμε για την συνεχή ενημέρωση και απόκτηση γνώσης μεταφέροντας αυτή τη γνώση προς όφελος των πελατών και αναπτύσσοντας όλες τις εφαρμογές του γύψου σε ποικίλες κατασκευές.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ανθρώπων της επιχείρησης είναι η συνεχώς εξελισσόμενη ανάπτυξη της τεχνογνωσίας τους.

Για τον λόγο αυτό έχουμε επενδύσει στις σχέσεις μας με τους προμηθευτές μας, με αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι μας αναθέτουν έργα-πρόκληση.

Η προσπάθεια της επιχείρησης "ΛΑΤΙΝΟΣ" είναι η επίτευξη Ποιότητας στο συνολό της μέσα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της. Η ποιότητα των προϊόντων της και των κατασκευών της θεωρείται αδιαπραγμάτευτη και ο κύριος στόχος όλων. Η Ποιότητα, συνεπώς, αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις κατασκευές της εταιρείας, αλλά και στην εξυπηρέτηση του πελάτη στο τμήμα προμηθειών και στο δημιουργικό.

Οι τρεις βασικές αρχές που διέπουν τις λειτουργικές διαδικασίες της εταιρείας είναι:

  • Προτεραιότητα στον Πελάτη
  • Διαρκής Βελτίωση
  • Σημασία στη Λεπτομέρεια.